News

TECH TUESDAYS

TECH TUESDAYS

24.11.2020 TECH TUESDAYS

«Από την παραδοσιακή διαδικασία εξαγωγών σε καινοτόμες μεθόδους digital εξαγωγικών Β2Β & Β2C πωλήσεων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων».

Κύρια σημεία: Χρήση Digital online tools για τη δημιουργία ώριμων Business Leads – Social Media, Data Bases & Online Platforms Monitoring & Tracking δυνητικών πελατών  –  Emaling Leads & Πωλήσεις  –   Digital Sales (Telco, Video Tools Call, Messanger Calls) & Πωλήσεις.

 

Εισηγητής: Τρύφων Κολιτσόπουλος

Oικονομολόγος Πανεπιστήμιου Βόννης με τον ακαδημαϊκό τίτλο “Diplom-Volkswirt”

https://www.enterprisegreece.gov.gr/tech-tuesdays-webinars#